Digikehitysprojekti

 EPM_web

 

seamk_logo_4vari

ETELÄPOHJALAINEN MATKAILU YHTEISTOIMIN VAHVASTI DIGITIELLE

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on käynnissä Digi-EP Eteläpohjalainen matkailu näkyväksi –hanke.
Sen tavoitteena on luoda yhteinen maakunnallinen matkailun digisuunnitelma nojaten Visit
Finlandin Suomen matkailun digitiekarttaan. Lisäksi tavoitteena on saada 30 matkailuyritystä kokeilemaan digitaalista myyntialustaa Bókunia. Lisätietoja SeAMKin digihankkeesta. Lisätietoja SeAMKin matkailuhankkeista.

Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on myös käynnistämässä omaa digikehitysprojektiaan. Projektissa mukana
olevien kuntien rahoittamana tehdään yhteinen matkailuyrityksille kehittymiseen kannustava sähköinen myynti- ja
markkinointikanava.

Etelä-Pohjanmaan matkailuelinkeino tarvitsee kasvaakseen, kehittyäkseen ja kansainvälistyäkseen yhteisen nimittäjän ja brändin. Siksi teemme uuden 2020-luvun tarpeet täyttävän asiakaslähtöisen, pientenkin yritysten tarpeet ja koko alueen vahvuudet huomioivan myyntiin ohjaavan avoimeen lähdekoodiin perustuvan sivuston, joka parantaa alueen houkuttelevuutta monipuolisena kokonaisuutena matkailijoiden silmissä.
Tavoitteenamme on nyt luoda puuttuva kaikille yhteinen digitaalinen infra ja koordinoida alueemme matkailuelinkeinon digitoimintoja siten, että toimitaan samansuuntaisesti yhteisin myynnillisin tavoittein, Seppo Saarinen kertoo.

Lue koko tiedote täältä.